06 de juny 2008

Conferència


Republicans i Republicanisme

Republicans i republicanisme a les terres de parla catalana
a càrrec de Montserrat Duch (URV)

Divendres dia 20 de juny a les 22 h.
Casal de Vila-rodona

Els dies 3 i 4 de novembre de 2006 es realitzà, al Museu d’Història de Catalunya, el VIè Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, Republicans i republicanisme a les terres de parla catalana. El congrés estava organitzat per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, l’Institut Ramon Muntaner, el Centre d’Història Contemporània de Catalunya, el Museu d’Història de Catalunya i el Programa per al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.


Presentació de les actes arreu del territori. Congrés obert

Seguint el model del Congrés Obert “Paisatge, territori i societat”, la CCEPC té la voluntat de fer extensiva la presentació de les actes del VIè congrés a les seus dels centres i instituts d’estudis que ens ho sol·licitin, amb el benentès que, a part de l’estricta presentació de les actes, cada centre podrà optar a demanar una conferència, impartida pels ponents que participaren al congrés; o, si ho creuen més convenient, per part d’una altra persona, però en tot cas sobre una temàtica vinculada als àmbits tractats al congrés de Barcelona.


D’aquesta proposta en diem congrés obert, en tant que volem fer arribar les riques aportacions del congrés a les persones que participen a les activitats dels centres d’estudis.