12 de gener 2009

Reflexió al voltant de les I Jornades d'Estudi i Divulgació de les Terres del Gaià.

SANTES CREUS I LES PRIMERES JORNADES D’ESTUDI I DIVULGACIÓ DE LES TERRES DEL GAIÀ

Quan el sentiment de pertinença a un territori està molt arrelat, només falta que es generin les guspires necessàries per tal d’activar a la seva població. El mimetisme amb el fenomen d’identificació que ha succeït darrerament a les Terres de l’Ebre és innegable, i sens dubte ha estat punt d’inspiració. Les Terres del Gaià ja caminen soles, s’han estructurat, i han celebrat en els dos darrers anys fins a nou Fòrums de debat i col•loqui al llarg del territori : el baix Gaià, el Gaià mitjà i l’Alt Gaià. D’aquests Fòrums va néixer la idea d’organitzar les “Primeres Jornades d’Estudi i Divulgació de les Terres del Gaià” a Santes Creus el 14 i 15 de novembre de 2008, per tal de donar un toc academicista, per divulgar els diferents treballs d’estudi i recerca que s’han dut a terme en aquestes terres, i per generar el imprescindible debat sobre el futur i el present de les Terres del Gaià. Les vuitanta-set persones inscrites a les Jornades, així com les divuit comunicacions i les tres ponències impartides, dóna una idea de l’èxit de convocatòria i de la capacitat organitzativa. Evidentment ha estat necessària la font de finançament i el suport dels tres Consell Comarcals afectats per les “Terres del Gaià”, i l’Institut Ramon Muntaner, trobant-se a faltar la implicació de la Diputació de Tarragona.

L’estructuració de les Jornades ha estat diàfana. S’ha començat pel “Gaià ahir i l’herència del passat”, parlant sobre el ric patrimoni del riu i els seus usos : els molins hidràulics i les sèquies de la Riera de Gaià, la fàbrica del Catllar,...etc., i el patrimoni històric dels castells (possible Bé Cultural d’Interès Nacional), els marges i les cabanes de pedra seca, les hortes, i el valor del paisatge. El següent àmbit ha tractat el “Gaià avui : ecologia i natura”, emfatitzant la problemàtica actual de preservació del territori, de la fauna i la flora (tortuga de rierol, aus estepàries de les planes agrícoles de secà, la llúdriga,...etc.). El tercer i darrer àmbit ha debatut de “El Gaià demà : reptes de futur i participació social”, d’espais com el Consell de Conca de Gaià (constitució bloquejada per la Generalitat de Catalunya), la xarxa per la nova cultura de l’aigua, el recentment al•legat Pla Territorial parcial del Camp de Tarragona, els diferents POUMS en fase de redacció, el fonamental PEF (pla d’espais fluvials), la xarxa de custòdia del territori, i els Fòrums per les Terres del Gaià. S’ha presentat la iniciativa dels Parcs Culturals de l’Aragó, com un model de protecció a valorar i tenir en compte, i com una alternativa de gestió del clàssic i tradicional Parc Natural.

El monestir cistercenc de Santes Creus ha esdevingut el símbol més conegut arreu, de les incipients “Terres del Gaià”, un referent de dinamització i de protecció de tot el patrimoni cultural, històric, humà i natural de que disposa. Ha estat per tant, un espai de debat, d’estudi, de divulgació i reflexió de l’impressionant llegat que tenim entre les mans. Cal doncs valentia política per innovar, planificar, regular i protegir el territori de les “Terres del Gaià”, perquè una organització endreçada, sostenible, acurada, i consorciada entre les tres comarques preservi i dignifiqui la històrica “Marca del Gaià”.

La Nou de Gaià (Terres del Gaià), a 3 de Gener de 2009
Lluís Estamariu